Kursverksamhet


Svenska Bildningsförbundet ordnar kurser, seminarier och konferenser, organiserar studiecirkel- och annan utbildningsverksamhet. Bildningsförbundet bygger nätverk mellan olika intressent- och kunskapsgrupper som delar förbundets målsättningar.

 • Pia Gästrin
  Pia Gästrin
  Ansvarig för utbildning och evenemang
  +358405086943
  pia.gastrinbildningsforbundet.fi
  Ordnar seminarier, utbildningar och evenemang för Svenska Bildningsförbundet och dess medlemmar.