Ledarskapsakademins ansökningsomgång öppen 7-28.4 2022

20.04.2021 kl. 10:19
Är du 25–35 år och vill påverka det samhälle och den värld vi lever i utifrån din egen bransch? Ledarskapsakademins förnyade program är för dig som vill vara dagens och framtidens ledare med ett samhällsinriktat perspektiv.

Tillsammans med andra ambitiösa och engagerade unga vuxna får du fördjupa dig i ett brett fält av ledarskaps- och samhällsfrågor samt ta del av inspirerande föreläsningar av framstående sakkunniga inom olika branscher. Ni får modeller, nätverk och träning för att kunna leda och bidra till en positiv utveckling inom din egen organisation och i samhället.

Efter utbildningen blir du en del av vår alumnverksamhet, ett unikt nätverk av framåtdrivna människor!

Ansökan pågår den 7-28.4 och lämnas in via vår hemsida. Mer info om programmet hittar du på www.akademin.fi 

Matilda Grindgärds