Lätta på den Blå handbromsen

23.01.2018 kl. 14:26
Det är märkligt om Blå framtid med ett försvinnande litet väljarunderlag skall kunna skjuta ner den familjeledighetsreform som har efterlysts så länge, skrivet tankesmedjan Agendas verksamhetsledare Mattias Fagerholm med anledning att reformen stampar på stället.

Reformen av familjeledigheterna framskrider minst sagt knackigt. Ursprungligen var tanken att ministertrion Annika Saarikko (C), Sanni Grahn-Laasonen (Saml) och Pirkko Mattila (Blå) redan vid årsskiftet skulle ha de stora riktlinjerna för reformen klara. Men nyligen rubricerade Helsingin Sanomat (18.1.2018) att man kört fast med reformen och att  Blå framtid skulle vara beredd att skrota hela projektet.

Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila viftar bort HS uppgifter med att ”förhandlingarna fortfarande pågår”. Men mellan raderna kan man läsa in ett illa dolt ointresse för en genomgripande familjeledighetsreform.

”Ramarna är snäva”, säger Mattila. Det betyder i klartext att regeringen biter sig fast vid en kostnadsneutral modell, vilket innebär att svängrummet blir obefintligt. Att reformen inte skall få kosta något är anmärkningsvärt med tanke på att den ersättningsnivå vi har i Finland ligger klart under nivån i de övriga nordiska länderna.

Samtidigt efterlyser Mattila att fler pappor skall ta ut föräldraledighet. Det rimmar också illa med kravet på en konstadsneutral lösning. Den jämförelsevis låga ersättningsnivån i Finland gör papporna mindre benägna att ta familjeledighet.

Regeringen vill hålla fast vid hemvårdsstödet. Enligt Mattila är det finska systemet redan nu flexibelt då någondera föräldern kan välja att stanna hemma fram till att barnet fyller tre år. Men också när det gäller flexibilitet erbjuder Finland sämre möjligheter än övriga Norden. I Sverige kan föräldrarna exempelvis ta ut föräldraledighet tills barnet fyller tolv år. Också flexibilitet ökar pappornas användning av ledigheterna.

Så också om ministertrion försäkrar vikten av en reform och betonar att man inte kastat in handduken känns engagemanget inte riktigt äkta. Och det ter sig lite märkligt om Blå framtid med ett försvinnande litet väljarunderlag skall kunna skjuta ner den familjeledighetsreform som har efterlysts så länge.

Läs också:

Mattias Fagerholm: "Nu krävs en reform som inte bara skrapar på ytan".

Anna Rotkirch: "Det är ingen idé att gå en för en dålig piratkopia av den svenska modellen".

 

Tankesmedjan Agendas rapport "Tre myter om familjeledigheter - en jämförelse av föräldraledigheterna i Norden" lanserades 24.10.2017.

I klippet ovan beskrivet Anna Rotkirch, forskningsprofessor vid Befolkningsförbundet, de tre myterna.

 

Mattias Fagerholm