Svenska Bildningsförbundet sammanför den finlandssvenska och tvåspråkiga befolkningen, främjar en levande bildningsverksamhet och en konstruktiv samhällsdiskussion. Förbundet befrämjar förståelsen för det internationella samfundet och för den europeiska integrationsutvecklingen.

Svenska Bildningsförbundet ordnar kurser, seminarier och konferenser, organiserar studiecirkel- och annan utbildningsverksamhet. Bildningsförbundet bygger nätverk mellan olika intressent- och kunskapsgrupper som delar förbundets målsättningar.

Svenska Bildningsförbundets verksamhet indelas i fem verksamhetsområden: ordinarie utbildning och seminarieverksamhet, tankesmedjan Agenda, Liberal praktik och Ledarskapsakademin samt samarbetsprojekt. Dessa verksamhetsområden verkar under Svenska Bildningsförbundet.

Aktuellt

62569_t.jpg

Brexit på tapeten

De största frågorna inom den brittiska politiken kretsar som förväntat kring Brexit och landet saknar en klar och tydlig linje i frågan. Tidtabellen för att komma fram till ett avtal är stram, samtidigt som statligt läckta dokument och spretande åsikter inom premiärminister Mays led verkar försvåra och sakta ner processen.
62533_t.jpg

Jacob Zuma steg åt sidan efter nio år som Sydafrikas president

En tung era är slut i Sydafrika. Efter nio år som Sydafrikas president har den omtvistade Jacob Zuma avsagt sig presidentposten och landet har fått en ny president, Cyril Ramaphosa. ”Det här är början på den största förändringen i Sydafrika sedan apartheidsystemet avskaffades 1994 och Nelson Mandela blev president”, får jag höra.
62184_t.jpg

Tyskland spindeln i nätet när EU-parter drar åt olika håll

I en tid av stora omvälvningar och meningsskiljaktigheter i EU är det ett land framom andra som både kan och bör axla rollen som förmedlande och stabiliserande drivkraft. Tomrummet som uppstår när EU-länders värderingar glider isär är upp till Tyskland att fylla igen. En stark ekonomi och aktiva bilaterala kontakter ger tyskarna möjligheten att påverka EU:s utveckling mer än någon annan enskild stat.

Evenemang

Inga händelser på kommande

Sociala medier

 

Publikationer