Regeringen Sipilä och svenskan

Beskrivning

”Personlig förolämpning och sårande. En våt disktrasa i ansiktet. Nonchalans av det finlandssvenska mot bättre vetande. En attityd som gör ont.”

Det här är några av de otaliga besvikna reaktionerna dagarna efter att riksdagen antagit regeringen Sipiläs förslag till jourreform den 20 december 2016. Reformen innebär att tvåspråkiga Vasa centralsjukhus inte får omfattande jour. Den går till finskspråkiga Seinäjoki.

Beredningen och riksdagsbehandlingen av jourreformen har varit laddad. Grundlagsutskottets tidigare tolkning av grundlagens 122 § om språkliga rättigheter vid områdesindelning åsidosätts av regeringen med siffror vars sanningshalt ifrågasätts och i slutskedet ingriper också presidenten. Förslaget leder till ett aldrig tidigare skådat engagemang i Svenskfinland och förenar hela den politiska oppositionen bakom de svenskspråkigas rättigheter och Vasaregionen. ”Jourbeslutet blev något av en symbolfråga för det svenska i Finland. Det blev droppen som fick bägaren att rinna över”, säger sociologen Kjell Herberts.

Manifestationen för Vasa centralsjukhus inför riksdagsbehandlingen katalyserade oron för vad som ännu komma skall. Social- och hälsovårds- och landskapsreformen har många frågetecken då det gäller språkminoritetens inflytande och rätt till service på sitt eget språk, tingsrättsreformen befaras försämra servicen på svenska på sikt, skolsvenskan ska bli frivillig i försökssyfte i ett antal kommuner, statsbidraget till Svenska Finlands Folkting skärs ned och det gnisslar i relationerna mellan Åland och riket.

Samtidigt är språkklimatet bistrare än tidigare. Språkbarometern 2016 visar att svenskspråkiga upplever det mer negativt än vad finskspråkiga gör. De anser att förhållandet mellan svensk- och finskspråkiga i den egna kommunen har blivit sämre och nästan varannan uppger att hen har blivit trakasserad och/eller diskriminerad på grund av sitt språk. Också barnombudsmannen Tuomas Kurttilas tweet en dryg vecka efter att jourreformen har spikats vittnar om att allt inte står rätt till: Tapaan ruotsinkielisiä lapsia, jotka pelkäävät käyttää äidinkieltään julkisilla paikoilla. Valtioneuvosto tietää. Mitä tekee? #Finland #MeVi

I den här pamfletten redogörs för de beslut i regeringen Sipilä som har konsekvenser för svenskan och som, tillsammans med det ogina språkklimatet, bidrar till att finlandssvenskarna känner sig trängda.

Centerordföranden, statsminister Juha Sipilä får också själv svara på frågan om hur han ser på de svenskspråkigas oro. Han tror att den är en överreaktion mot bakgrunden av att svenskan gått tillbaka under en längre tidsperiod. För att rädda svenskan i förvaltningen vore det kanske skäl att diskutera om den borde bli obligatorisk i studentexamen igen.