Pohjoismaiden aika on nyt

Beskrivning

Tämän raportin lähtökohtana on Pohjoismaiden neuvostossa tehty aloite pohjoismaisesta kansalaisuudesta. Raportissa pohditaan mahdollisuutta toteuttaa yhteiskansalaisuus Pohjoismaissa. Ajatus Pohjoismaiden yhteisestä kansalaisuudesta liittyy läheisesti visioon tiiviimmästä yhteistyöstä Pohjoismaiden välillä muodossa tai toisessa.

Viime aikoina samanlaisten lakien säätämiseen tähtäävä oikeudellinen yhteistyö Pohjoismaiden välillä on tullut jälleen ajankohtaiseksi eri yhteyksissä. Pohjoismaiset yhteistyöministerit ovat julistaneet, että Pohjoismaista tulisi kehittää maailman integroiduin alue.

On luonnollista, että Pohjoismaat hakeutuvat lähemmäksi toisiaan aikana, jona poliittinen jännitys lisääntyy, terrorismin uhka kasvaa ja EU:n kehitys on epävarmaa. Kukaan ei tiedä,
miten lähentymisen tulisi tapahtua, mutta vaihtoehtoja on aina arkisen yhteistyön lisäämisestä jonkinlaisen pohjoismaisen yhteisön luomiseen ja viime kädessä pohjoismaisen liittovaltion perustamiseen.

Raportissa pohditaan, mitä pohjoismainen kansalaisuus tarkoittaisi, miten lainsäädäntötyötä on aikaisemmin tehty, miltä se voisi näyttää nyt ja miten pitkälle pohjoismaisen yhteistyön voisi viedä.