Nordens tid är nu

08 Februari 2017 kl. 11.00–13.00

I en tid av ökad politisk spänning och med en osäkerhet om hur utvecklingen inom EU ser ut skulle det vara naturligt för de nordiska länderna att söka ett tätare samarbete. En möjlighet till en intensifierad nordism är att införa någon form av nordiskt medborgarskap. Jur.lic Sten Palmgren har på tankesmedjan Agendas initiativ utrett vilka möjligheter och svårigheter det finns med ett nordiskt medborgarskap. Gunnar Wetterberg, tidigare historiker och diplomat från Sverige, målar i rapporten upp en vision för Norden med det nordiska medborgarskapet som utgångspunkt. Wetterberg väckte stort uppseende när han hösten 2009 föreslog att de fem nordiska länderna skulle gå samman.

Program:

Jur.lic Sten Palmgren: Hur kunde ett nordiskt medborgarskap utformas?

Författare Gunnar Wetterberg: Nordiskt medborgarskap – en praktisk vision.

Nordiska rådets president Britt Lundberg: En enklare vardag för invånarna i Norden.

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson: Nordens tid är nu – finns den politiska viljan?

Anmälan:

Tankesmedjan Agenda bjuder på lunch. Med tanke på trakteringen är det önskvärt att man anmäler sig på förhand.

https://www.lyyti.in/nordiskt_medborgarskap

Det går att följa lanseringen live på Facebook.

Diskussion:

Tankesmedjan Agenda arrangerar i samarbete med Pohjola-Norden en diskussion om nordiskt medborgarskap den 8.2 kl 14.30-16.00. Kaffeservering kl 14.30-15.00.

Sten Palmgren, Gunnar Wetterberg och Silja Borgarsdòtter Sandelin, nordist med både isländskt och finskt medborgarskap, medverkar.

Henrik Wilén, förbundssekreterare för Föreningarna Nordens Förbund FNF, fungerar som moderator.

Diskussionen ordnas i Kulturkontakt Nords utrymmen på Kajsaniemigatan 9 i Helsingfors.

Du kan anmäla dig till diskussionen här:  

https://www.lyyti.fi/reg/Seminaari_pohjoimaisesta_kansallisuudesta_2233

Välkommen!

Mattias Fagerholm

verksamhetsledare, tankesmedjan AgendaPlats
Svenska Bildningsförbundet
Simonsgatan 8