Migrationspolitiken, en ödesdiger fråga för Sveriges socialdemokrater?

25.06.2018 kl. 09:44
Den traditionella blockpolitiken hotas av Sverigedemokraternas frammarsch, vars stöd kommer att utgöra en avgörande roll under kommande mandatperiod. Den fråga som gynnar Sverigedemokraterna är flykting- och migrationspolitiken, där partiet har det högsta förtroende bland väljarna. Men hur har frågan blivit ett så stort slagträ för SD?

Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson (foto: Wikimedia Commons)

 

Katastrofval för Socialdemokraterna?

Enligt Statistiska centralbyråns mätning som publicerades i maj, är Socialdemokraterna störst med ett stöd på 28,3%. Moderaterna kommer tvåa med 22,6% och Sverigedemokraterna tar bronset med 18,5%. I en annan mätning gjord av SVT/Novus kraschlandar Socialdemokraterna på 23,8%, samtidigt som SD går förbi moderaterna. Även om det finns procentuella skillnader i mellan mätningarna, kan man ändå se att trenden är densamma. Vad beror då Sverigedemokraternas framgång och Socialdemokraternas bakslag på?

 

Migrationen till Sverige

Det finns förstås ett flertal faktorer som inverkat på väljarnas partisympatier. Flykting- och migrationspolitiken har dock genomsyrat en stor del av den politiska debatten. Enligt Studieförbundet Näringsliv och Samhälle tog Sverige emot 13% av alla asylansökningar inom EU mellan åren 2012 och 2014. Baserat på siffror från Statistiska centralbyrån sökte 162 000 flyktingar asyl i Sverige år 2015, vilket innebar dubbelt fler än året innan då antalet var 81 000. År 2016 var antalet asylansökningar betydligt mindre (28 939) efter att regeringen implementerade strängare lagar. I jämförelse med andra EU-länder så är detta höga siffror i relation till landets totala befolkning.

 

Sverigedemokraterna svänger

Stefan Löfven gick från att i juni 2015 säga ”Mitt Europa bygger inga murar” till att några månader senare implementera en strängare asylpolitik. På detta års sida kom regeringen med ett lagförslag som innebär att 9000 ensamkommande unga män ska få en ny möjlighet att stanna i Sverige och studera. Den socialdemokratiska väljaren måste säkerligen vara förbryllad. Hur man ska tolka socialdemokraternas asylpolitik är ett stort frågetecken.

Moderaterna har också under den senaste tiden hoppat i migrationsfrågan. Överlag ser man migration som en positiv sak för samhället, vilket man speciellt motiverar med behovet av arbetskraftinvandring. Dock har partiledaren Ulf Kristersson under senare tid uttryckt ett stöd för klart stramare migrationspolitik. Denna taktik har dock inte lockat SD väljare.

I ljuset av den socialdemokratiska förvirringen kring asylpolitiken behöver Sverigedemokraterna inte göra så mycket annat än att luta sig tillbaka och försöka hålla ordning i sina led. Debatten gynnar partiet i och med deras höga trovärdighet i frågan, och SD har mer eller mindre haft samma åsikt i frågan under åren. Man anser att invandringen är ohållbar ur svenskt perspektiv i relation till den totala befolkningsmängden, och vill därför hjälpa människor i närområdena istället för att de ska komma till Sverige. En politik som är mycket lik den nuvarande danska modellen, vilken Jimmy Åkesson vid ett flertal tillfällen beundrat.

Stefan Löfven har en svettig sits inför valet (foto: Wikipedia)

 

Regeringsbildning

Som jag skrev i min tidigare artikel (29.3.2018) kommer regeringsförhandlingarna att vara tuffa inkommande höst. Inget av blocken har majoritet i riksdagen. Miljöpartiet och KD är stora frågetecken, och Sverigedemokraterna blir starka. Så som siffrorna ser ut idag så är det svårt att se framför sig en fungerande regeringsbildning i och med att marginalerna kommer att vara små. Flera partier har också redan fastställt vem man vill och inte vill samarbeta med efter valet, vilket ytterligare försvårar saker och ting. Kommer Sverige att få en ytterligare svag minoritetsregering, eller kommer vi att se samarbete över blockgränser?

 

Källor:

 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokningen-psu/pong/statistiknyhet/partisympatiundersokningen-psu-i-maj-2018---val-idag/

https://novus.se/valjaropinionen/svtnovus-valjarbarometer/2018-2/novus-svt-juni-socialdemokraterna-rasar-sd-upp-kraftigt-och-aterigen-nast-storsta-parti/

https://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/

https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Antalet-asylsokande-okar-for-tredje-aret-i-rad/

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/analys-4

Albert Weckman