Washingtons progressivitet står utmanat med Initiative-77

07.06.2018 kl. 13:13
Det är inte bara Mueller utredningen, handelstariffer och Nord Korea som är på tapeten i Washington just nu. Det talas också mycket om det sk. Initiative-77, en av de 11 frågorna som röstas om i primärvalen den 19:nde juni. Initiativet har fått mycket motstånd, men vore ett klart steg mot mera jämlika arbetsförhållanden inom restaurangbranschen och kunde ändra hur servitriser, bartenders och andra som får sin lön som dricks kommer att bli betalda i framtiden. Det är inte bara arbetarrättigheter som prövas nu. Initiativet understryker det större kontextet om förhållandet mellan individ och företag i USA.

Nästan alla restauranger man går förbi här har en skylt i fönstret som advokerar att rösta emot initiativet. De har gett kampanjen det medryckande och ganska vilseledande namnet Save Our Tips. Foto: Mimosa Giamanco

 

Initiative-77 går ut på att stegvis höja minimilönen för folk inom restaurangbranschen till $15 i timmen. Höjningen skulle ske långsamt fram till 2026, så att företagen har tid att göra justeringar.  

 

Minimilön för alla?

Minimi timlönen i Washington är $12,50 i timmen. Minimilönen ska stiga till $15 i timmen fram till 2020. Men denna minimilön gäller inte människor som jobbar på restaurangbranschen som t.ex. servitriser. Minimilönen för servitriser är ynka $3,33 i timmen. Orsaken är att de förväntas få sin lön så gott som helt och hållet som dricks av kunderna, istället för från sin arbetsgivare.

 

För lönestabilitet och mindre trakasserier

De som stöder initiativet anser att servitriserna inte ska behöva leva med en oförutsägbar lön och behöva räkna med kundernas generositet för att få betalt. Man tenderar också att få större dricks på veckosluten och under nattskift än under veckan och dagstid. Detta betyder i praktiken att man kan jobba 50 timmar i veckan men ändå måsta söka socialhjälp och matsedlar för att kunna överleva, i fall man t.ex. som en följd av familjeorsaker bara kan jobba dagstid. Initiativet skulle ge lönestabilitet.

En annan aspekt som förespråkarna för initiativet tar upp i diskussionen är frågan om trakasserier och rasism på arbetsplatsen. Då servitriserna är helt beroende av sina dricks, måste de tåla all slags ovälkommet beteende från kunderna bara för få betalt. Om man hade lönesäkerheten garanterad av ens arbetsgivare så skulle man inte måsta servera för folk som är rasistiska eller som trakasserar en.

 

Den för stora bördan

Motståndet för initiativet är vidspritt. Folk säger att initiativet skulle leda till kaos inom restaurangbranschen. Restaurangerna skulle måsta ge sparken till ett stort antal arbetare eftersom det är för dyrt att betala lön till dem. Motståndarna påstår att de flesta bartenders i stan redan får över $15 i timmen, och att initiativet kommer att leda till att folk inom restaurangbranshcen flyttar till stater runt Washington istället. De tror inte heller på de påstådda trakasserierna som servitriserna möts av från kundernas sida.

Initiativet skulle enligt restaurangägarna leda till att kostnaderna på maten skulle höjas. Detta i sin tur skulle minska antalet kunder. Arbetsgivarna har också hotat med att införa service avgifter som de enligt lagen inte behöver dela med sina servitriser. Enligt företagarna är detta lösningen ifall initiativet går igenom, istället för att också i framtiden låta servitriserna få sina dricks (initiativet förbjuder inte att ge dricks i framtiden också utan bara försäkrar att man får lön för det timantalet man jobbar).

 Nästan alla restauranger man går förbi här har en skylt i fönstret som advokerar att rösta emot initiativet. De har gett kampanjen det medryckande och ganska vilseledande namnet Save Our Tips.

 

Resultat från andra delstater

Det finns en hel del statistik som stöder initiativet. Enligt The Washingtonian är sexuella trakasserier mot servitriser dubbelt så vanliga i stater där servitriserna får lönen som dricks. I stater som gått till minimilön på $15 i timmen för servitriser (Alaska, California, Minnesota, Montana, Nevada, Oregon, Washington och Maine), har mängden givna dricks inte minskat, nya restauranger har öppnat och kvinnor och arbetare av färg har fått det bättre på arbetsplatsen. Detta påvisas i en högre lön och ett minskat antal trakasserier. Och andra sidan har maten på restaurangerna i vissa av staterna stigit med ca 5-7%.

 

Diskussionen kring initiativet

Problemet är att arbetarna inte öppet kan stöda initiativet eftersom de riskerar att få sparken (här kan man lagligt få sparken omedelbart utan någon uppsägelsetid). Många av arbetarna hänger också upp sig på namnet på protestkampanjen, alltså ´´spara våra dricks´´. Folk som inte är insatta i politiken tror att initiativet betyder att de måste leva med lönen de har nu, utan dricks.

Dricks är en så stark del av den amerikanska kulturen att den inte skulle försvinna bara för att servitriserna får en timlön de kunde leva på. Detta argument stöds av de delstater som infört minimilönen.

Ett annat problem med debatten om initiativet är att den är präglad av lobbyister och mystiska pengaflöden. The National Restaurant Association har varit väldigt aktiv med lobbying i frågan. Till exempel får kandidaten i mitt distrikt här i Washington en stor del av sina kampanjpengar rakt från restaurangägare i distriktet. Lobbying i frågan resulterar i inflammerade och förvrängda debatter där de som vågar stöda initiativet blir mötta av ett aggressivt motsånd. 

 

Individ och företag

Initiativet och debatten ger en bra inblick i det allmänna läget i USA gällande förhållandet mellan individer och företag samt social och ekonomisk jämlikhet. Det är viktigare för restaurangägarna att göra större vinst än att betala en lön man kan livnära sig på, eller att se till att arbetsförhållandena är acceptabla. Företag har faktiskt en underlig särställning i USA jämfört med t.ex. Europa – de har samma rättigheter som individer. Dessa rättigheter kan i ett nötskal beskrivas så här:

Corporations have a First Amendment right to free speech; a Fourth Amendment protection against unreasonable searches and seizures; a Fifth Amendment right to due process and protection against double jeopardy; Sixth Amendment rights to counsel, jury trial, speedy trial, and to confront accusers, and to subpoena witnesses; and Eighth Amendment protection against excessive fines.

Charles Doyle, Congressional Research Service

 

Realiseringen av  vad detta kan betyda i befolkningens vardag kan ta otaliga former. Initiative-77 är ett litet försök att ta hand om låglönearbetarna i USA, om än i en delstat. I slutet av juni får vi se hur progressivt Washington påriktigt är.

 

Källor:

https://www.washingtonpost.com/local/dc-politics/should-dc-restaurants-pay-minimum-wage-ballot-measure-debate-gets-heated/2018/05/30/ca1bca86-6394-11e8-99d2-0d678ec08c2f_story.html?utm_term=.9419eaaf98bb

https://www.washingtonian.com/2018/05/03/everything-you-need-to-know-about-initiative-77-and-the-tipped-minimum-wage/

Corporate Criminal Liability: An Overview of Federal Law, Charles Doyle, fas.org/sgp/crs/misc/R43293.pdf

Intervju med lokala politiker i Washington

Mimosa Giamanco