March for Our Lives och vapenlagar

06.05.2018 kl. 11:06
Studentrörelser har historiskt spelat en viktig roll i social och politisk utveckling. USA är inget undantag. Här har det förekommit flera stora protester och marscher speciellt efter tillträdet av den nuvarande administrationen. Den rekordstora kvinnomarschen var ett bra exempel på det vidspridda missnöjet i landet. Här har den färskaste rörelsen, March for Our Lives, också fått en hel del uppmärksamhet. Hur har studentrörelserna i USA sett ut förut och vad går den nyaste ut på?

Unga demonstranter i Washington (Wikipedia Commons)

 

Redan på 1930-talet fanns det en hel del studentrörelser i USA. De flesta var bundna till olika kampus, ofta med kopplingar till ekonomiska förhållanden i landet. Under 60-talet bildades det rörelser i kalla krigets anda mot bl.a. kärnvapen. Dessutom startade den kanske mest berömda amerikanska rörelsen som ledde till stora samhälleliga ändringar, dvs. The Civil Rights Movement. Det bildades också rörelser med mer utrikespolitisk fokus, mot t.ex. Vietnam kriget. På 80-talet fick Apartheid i Sydafrika uppmärksamhet, medan det på 90-talet protesterades mot barnarbetskraft. En relativt ny nationell rörelse som aktiverat ursprungsfolk år 2016, speciellt unga indianer, jobbade aktivt emot en rörledning som skulle dras nära ett stort reservat i Dakota. Demonstrationerna och rörelserna har handlat om både nationella och internationella ämnen. Nu så verkar folket vara mera engagerade i nationella angelägenheter, gällande sociala orättvisor, jämlikhet, utbildning, immigrationslagstiftning och vapen.

 

March for Our Lives

March for Our Lives har utvecklats till en av de största rörelserna på årtionden. Ungdomsrörelsen för ökad vapenkontroll startade från ett par unga som överlevde masskjutningen i deras skola i Florida, men spreds till en nationsbred protest. Atmosfären i Washington D.C. i Mars dagen då marschen skulle äga rum var otrolig. Då man gick ute på stan, hörde man alla tala om marschen, vapenlagarna, de unga som i och med rörelsen blivit kändisar osv. Varje servitris och kassör frågade en om man var påväg till marschen. På tv visades live video över hela landets demonstrationer. Var tiden mogen för moderat vapenkontroll i USA?

 

Florida och andra tragedier

Vapenkontroll lyfts ytligt på tapeten efter varje större masskjutning eller skolskjutning, men inte efter de mindre skolskjutningarna som enligt statistiken sker varje vecka. Om starten på March for Our Lives-rörelsen och diskussionen om vapenlagarna handlade om bara storleken på tragedin, så borde Sandy Hook masskjutningen år 2012 (där 20 stycken sexåringar skjöts ihjäl), eller den rysliga masskjutningen i Las Vegas i slutet av 2017 där 58 människor dog, ha lett till nationella protester.

De ovannämnda skjutningarna har inte lett till radikala ändringar. Det enda försöket att ändra vapenlagarna efter Sandy Hook gjordes av President Barack Obama. Han försökte genomföra bakgrundskontroll vid uppköp av vapen för folk som tidigare dömts för våldshandlingar. Förslaget kom inte ens till röstning eftersom Mitch McConnell startade en filibuster i senaten som inte kunde stoppas med stöd av bara 50+ senatorer (det krävdes 60 stycken).

De som är hoppfulla gällande March for Our Lives-rörelsens kraft menar att den är olik de andra vapenkritiska rörelserna, eftersom offren nu själv talar om hur det är att vara barn och ungdom omringad av beväpnat våld. Styrkan av rörelsen finns i att det inte är vuxna som startat den.

 

National Rifle Association - Emot reglering

Att lyckas kämpa mot det enorma National Rifle Association (NRA), med oerhörd finansiell och politisk makt, kräver partners, allianser och ett omvälvande socialt tryck. NRA:s representanter tenderar att förenkla vapenlagarna i allmän diskussion till en Rättighetsförklaringsfråga, där vapen antingen tillåts eller förbjuds, inget där emellan. Resultatet blir att en konstruktiv diskussion om moderat vapenkontroll ofta blir omöjlig. Redan nu stöder majoriteten av amerikanerna enligt opinionsmätningarna olika former av moderata vapenkontrollagar, men nästan inga signifikanta vapenlagsreformer har gjorts på åratal.

 

Vad har rörelsen åstadkommit?

March for Our Lives-rörelsen har skapat en viss mängd politiskt tryck. Detta tryck ledde i Florida till att Bump stocks, lager av kulor man sätter i masskjutvapen för att kunna skjuta mera utan att ladda om, har förbjudits, minimiåldern för att köpa vapen har lyfts från 18 år till 21 år, man måste nu vänta tre dagar för att få själva vapnet i handen efter att man köpt det och skolpersonalen i Florida får nu lagligt beväpnas inför skoldagarna.

De unga som är aktiva inom vapenkontrollrörelsen har börjat bredda på sin agenda. Rörelsen inkluderar nu också polisvåld. Stödet (och antalet motståndare) växer i samma takt som rörelsen. Men rörelsens framtid är väldigt osäker.

 

Framtiden

Att vinkla rörelsen mer mot barn och deras rättigheter, genom att inkludera de pågående lärarstrejkerna (lärarna här strejkar mot låga löner och mot hur dåligt skick skolböckerna och byggnaderna är i) samt rättigheterna av de sk. Dreamers (unga som tagits in i USA illegalt som barn), kunde ge rörelsen tillräckligt med kraft och stöd att överleva och skapa förändring. Alla dessa aktuella ärenden har präglats av samma politiska polarisering som vapenlagsdebatten. Frågan blir om March for Our Lives klarar av att skapa tillräckligt med momentum för att lyckas nå sina mål. Det kanske den gör om den vinklar sin agenda.

20:nde April, 19 år efter den första stora skolskjutningen i USA i Columbine High School, ordnades det igen protester där barn och unga gick ur skolbyggnaderna mitt under skoldagen. Rapporteringen av dessa protester var redan betydligt mindre än vad den var några veckor sedan. Det verkar som om det är tiden beväpnat våld stannar i medierna som kommer att bestämma hur stort politiskt tryck kan skapas på nationell nivå, och därmed hur lyckad March for Our Lives-rörelsen till slut blir.

 

Skribenten arbetar som liberal praktikant vid Center for Transatlantic Relations i Washington DC

 

Källor

The Washington Post, Sunday 5th of April 2018, B4, When a youth movement grows up by David S. Meyer

https://news.nationalgeographic.com/2018/03/youth-activism-young-protesters-historic-movements/

https://www.nytimes.com/interactive/2017/10/05/upshot/how-to-reduce-mass-shooting-deaths-experts-say-these-gun-laws-could-help.html

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/02/deeply-saddened/553478/

Mimosa Giamanco