Trots utmaningarna, växer Afrika i snabb takt

19.03.2018 kl. 09:42
Africa Liberal Network (ALN) är den största anslutningen av liberala partier i Afrika och har nyligen hållit sin årliga kongress. I år hölls kongressen i Ghana och temat var ekonomi och tillväxt i Afrika. Afrika är en växande kontinent med enorm potential men med grundläggande utmaningar. Utmaningar som fattigdom, infrastruktur, fri rörlighet, korruption, bristen på jobb och förvaltandet av den ekonomiska tillväxten hindrar kontinenten att uppnå sin fulla potential.

Deltagarna på ALNs 14nde kongress i Ghana i mars 2018. (Foto: ALN)

 

I Afrika finns ungefär hälften av världens 20 snabbast växande ekonomier. Ghana, Elfenbenskusten, Senegal, Rwanda, Tanzania, Burkina Faso, Sierra Leone, Benin och Guinea växer alla i rasande fart. År 2017 avslutades med en årlig tillväxt på 2.6 % för hela kontinenten och under 2018 förväntas siffran öka. Samtidigt är förvaltningen av råvaruinkomsterna länderna livnär sig på ett av de huvudsakliga problemen i Afrika. Då priserna på råvaror som olja, koppar och bomull faller inverkar det drastiskt på landets ekonomi. Ghana där årets ALN kongress hölls är ett bra exempel på detta.

 

Ghana

Ghana estimeras ha en tillväxt på 8.9 % år 2018, vilket är mycket men tillväxten beror främst på de stigande oljepriserna. Ökad tillväxt medför oftast en positiv framtidstro, vilket ofta resulterar i att staten ökar på utgifterna. Under oljeboomen år 2011 ökade Ghana på löner och låneräntor då det gick bra.

När oljepriserna föll hade landet ingen reserv buffert.  På grund av att ekonomin nästan helt var beroende av oljan ledde prisnedgången till ett rejält budgetunderskott och ekonomisk instabilitet. Med andra ord är en diversifiering av ekonomin viktig för flera Afrikanska länder som är beroende av volatila råvarupriser. Ytterligare är länder som är beroende av utvinning av råvaror ofta industrier förknippade med korruption. I stället vore det avgörande for länderna att allokera inkomsterna till utbildning, utveckling och diversifiering av ekonomin.

 

Utmaningar i Afrika

De långsiktiga utmaningarna i Afrika är bl.a. elektricitet och energi underskottet, livsmedels osäkerhet (eng. food insecurity), fattigdom, laga nivåer av regional integration, bristen på jämlikhet, terrorism, arbetslöshet och infrastrukturen. Utmaningarna hindrar kontinenten att uppnå sin fulla potential gällande tillväxt, välfärd och framgång. Africa Liberal Network är den största anslutningen av liberala partier i Afrika och hade i början av mars sin årliga kongress var de diskuterade bl.a. dessa ämnen. Temat för i år var: mera frihet och rättvisa - strävan efter att utvidga Afrikas ekonomi.

 

Africa Liberal Network

Kongressen i Ghana innehöll paneldebatter, workshops och godkännandet av resolutioner och deklarationer. ALN framhävde möjligheterna Afrika har om de samarbetar för att utveckla ekonomin så att välfärden inte endast gynnar en bråkdel av befolkningen.

Fokus på diskussionerna låg på främjande av en fri och rättvis marknad utan barriärer. En viktig aspekt var internationell handel och fri rörlighet för afrikanska medborgare. Enligt African Visa Openness Index ser Afrika redan ett skifte mot fri rörlighet. År 2016 behövde afrikaner inte visum för att resa till 22 % av afrikanska länder, medan siffran år 2015 var 20 %. Fri rörlighet av människor och produkter betyder regional integration, vilket är viktigt för att skapa arbetsplatser och locka investeringar till kontinenten.

En fri och rättvis marknad innebär investeringar i infrastrukturen och ett välfungerande transportnätverk och deklarationen poängterade även detta. En intressant siffra är att ungefär 40 % av den afrikanska populationen lever i urbana områden i dag. Siffran förväntas att fördubblas över de närmaste 25 åren vilket betyder att investeringar i infrastrukturen är nödvändiga. Att minska på arbetslösheten bland unga, främjande av innovation och vetenskaplig forskning var också huvudpoänger i deklarationen och ses av ALN som grundläggande för Afrikas ekonomiska tillväxt och hållbara utveckling.

 

Framtiden

Trots många utmaningar, Afrika är världens snabbaste växande ekonomin och framtidstron är stark. Många aktörer som Africa Liberal Network arbetar för bättre framtid i form av  främjandet av demokrati, välfärd och inkluderande tillväxt.

Kongressen i Ghana visade hur diskussion, en gemensam agenda och samarbete länderna emellan gynnar hela Afrika.

 

Sofia Slotte arbetar som praktikant vid Democratic Alliance i Kapstaden.

 

Källor:

International Monetary Fund (IMF). 2017. Sub-Saharan Africa Regional Economic Outlook: Fiscal Adjustment and Economic Diversification. Washington, DC: IMF. https://www.imf.org/en/Publications/REO

The Brookings Institution. Foresight Africa: Top priorities for the continent in 2018. https://www.brookings.edu/multi-chapter-report/foresight-africa-top-priorities-for-the-continent-in-2018/

The New York Times, Tom McDonnell, March 10, 2018. https://www.nytimes.com/2018/03/10/world/africa/ghana-worlds-fastest-growing-economy.html

 

Sofia Slotte