Brexit på tapeten

23.02.2018 kl. 13:33
De största frågorna inom den brittiska politiken kretsar som förväntat kring Brexit och landet saknar en klar och tydlig linje i frågan. Tidtabellen för att komma fram till ett avtal är stram, samtidigt som statligt läckta dokument och spretande åsikter inom premiärminister Mays led verkar försvåra och sakta ner processen.

Anställda vid Libdems huvudkontor protesterar mot Brexit under Boris Johnsons presskonferens. (Foto: Libdems)

Det råder inget tvivel om att den politiska diskussionen i Storbritannien främst kretsar kring Brexit och Brexit förhandlingarna. Landet finner sig utan klara riktlinjer om hur en slutlig “exit” kommer att se ut och många anser att Brexit diskussionen tar bort fokus från flera andra inrikespolitiskt viktiga frågor såsom utbildning och boende. Frågorna just nu handlar mycket om hurudan Storbritanniens ställning kommer att se ut efter en Brexit, hurudan relation de kommer att ha till den Europeiska Unionen och hur en potentiell övergångsperiod kommer att se ut. Bör de ha en liknande modell som Norge som hör till den inre marknaden men inte har någon inflytande över beslutsfattandet? Eller bör de ha ett handelsavtal såsom Canada vilket tog ungefär sju år för länderna att förhandla fram? Högst sannolikt kommer Storbritannien och Europeiska Unionen att förhandla fram något helt unikt, om de ens klarar av att komma fram till ett avtal.

 

Beroende på vem du frågar finns det olika syner på hur Brexit skall se ut. Det konservativa partiet med premiärminister May i spetsen kämpar med att ha en gemensam riktlinje medan Labour med Jeremy Corbyn i spetsen inte har någon klar och tydlig åsikt. Men om man följer med de konservativas uttalanden lutar det sig allt mer mot en mera stark Brexit. Till exempel har Theresa May flera gånger uttalat sig om att de kommer att gå ut från precis allting, den inre marknaden och tullunionens avtal. Detta motiverar hon med att ifall de inte gör det kommer de inte kunna göra egna handelsavtal. Dessutom medför den europeiska inre marknaden fri migration, EU budgetbetalningar och att lyda EU domstol, vilket de som argumenterar för en stark Brexit specifikt vill komma ifrån.  Samtidigt läcktes statliga dokument ut tidigare denna månad. Dokumenten analyserade olika Brexit scenarion som alla var väldigt negativa för den brittiska ekonomin om en Brexit dras igenom. Dokument avfärdades genast som opålitliga av premiärminister May, men det är klart att incidenten drar ner på trovärdigheten av Mays regering.

 

Den brittiska politiken innehåller också mycket hårda ord och smutskastning. Till och med de konservativa parlamentsledamöterna växer sig allt mer otåliga med sin ledare May. Inofficiella uttalanden bakom scenerna säger att de inte vill ha henne som ledare, att hon inte är tillräckligt bra för det, samtidigt som hon är tillräckligt bra att leda dem genom Brexit som är en av de svåraste och viktigaste förhandlingarna för landet just nu. Varför May ännu fungerar som ledare även om missnöjet kring henne växer är en intressant frågeställning? Den simpla orsaken kan vara att ingen annan vill ta över rodret - förutom kanske utrikesminister Boris Johnson som är känd för sina radikala uttalanden och en person som de flesta inte vill se som ledare.

 

Intressant nog bestämde sig Johnson tidigare i veckan för att hålla en presskonferens om Brexit i samma byggnad som Liberal Democrats har sitt huvudkontor. Liberal Democrats anser att en Brexit inte är önskvärt och att det brittiska folket bör ha möjligheten att rösta om Brexit på nytt då förhandlingsvillkoren är bestämda för att faktiskt veta vad de röstar för. Johnsons talade för en stark Brexit och sade flera gånger att det handlande om att Storbritannien tar tillbaka kontrollen. Libdems med totalt olik åsikt tog tillfället i akt och hängde några flaggor samt plakat var Johnson gick in för att hålla sin presskonferens, vilket upptogs synligt av median.

 

Det råder en klar ovisshet inom den brittiska politiken gällande Brexit och det ser ut som om ingen är riktigt säker på hur de vill ha det. Från en utomståendes synvinkel verkar läget ytterst oklart. Den Europeiska Unionen har överhanden i förhandlingarna och det återstår att se ifall EU och Storbritannien kommer att lyckas förhandla fram ett avtal före mars 2019.

 

Sofia Slotte arbetar som liberal praktikant för Liberal Democrats i London

Sofia Slotte