Äntligen reformeras familjeledigheten

16.01.2018 kl. 16:38
Nu krävs en omfattande reform som inte bara skrapar på ytan, skriver tankesmedjan Agendas verksamhetsledare Mattias Fagerholm.

Äntligen! Äntligen ska familjeledigheten reformeras. Tidigare har regeringen inte visat något större intresse för en reform, trots att trycket varit stort. Men nu skall en reform drivas igenom i rask takt. De reformerade föräldraledigheterna skall träda ikraft i januari 2019.

De som ropade äntligen över att familjeledigheterna nu ligger på den politiska dagordningen kan dock komma att bli besvikna. Ramarna för en reform är nämligen snäva. Reformen skall vara kostnadsneutral och regeringen vill inte heller tumma på hemvårdsstödet, det vill säga möjligheten att sköta sitt barn hemma tills det fyller tre år. Bara med dessa begränsningar riskerar reformen att bli så urholkad att de uppsatta målsättningarna inte kommer att uppfyllas.

Tanken med en familjereform är att trygga barnens välbefinnande, att främja jämställdheten mellan könen och att stärka kvinnornas ställning på arbetsmarknaden. Det bästa sättet att främja jämställdheten är att förlänga den öronmärkta faderskapsledigheten. Också mammornas position på arbetsmarknaden skulle förstärkas om användningen av föräldraledigheter skulle fördelas jämnt mellan föräldrarna. I dagsläget använder papporna endast cirka 10 procent av alla inkomstrelaterade dagpenningsdagar.

Som det ser ut i dag tar bara ungefär 2 procent av papporna ut föräldraledighet utöver den öronmärkta pappaledigheten. Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL skulle det med den här takten ta cirka 200 år innan vi skulle se en jämn fördelning av föräldraledigheterna. För att få papporna att stanna hemma krävs ekonomiska incitament. Erfarenheterna från de övriga nordiska länderna visar att förlängd öronmärkt inkomstrelaterad faderskapsledighet är ett effektivt instrument. Men det rimmar illa med regeringens njugga inställning till att reformen också skall få kosta.

Moderskapsledigheten härstammar från 1960-talet, faderskapsledigheten från 1970-talet och föräldraledigheten från 1980-talet. Efter det har små justeringar gjorts och skapat ett lapptäcke som inte längre lever upp till tidens krav. Nu krävs en omfattande reform som inte bara skrapar på ytan. I stället för att klamra sig fast vid en kostnadsneutral modell och låsa sig vid ett hemvårdsstöd som tenderar att bli en kvinnofälla borde honnörsorden 2017 vara flexibilitet och jämställdhet.

Äntligen är det dags för en reform av familjeledigheterna. Förhoppningen är att den blir mer genomgripande än vad som hittills har aviserats.

 

Texten har publicerats i HBL 23.12.2017.

 

"Det är ingen idé att gå in för en dålig piratkopia av den svenska modellen". Det säger Anna Rotkirch vid Befolkningsförbundet i en kommentar till tankesmedjan Agendas rapport.

"Lätta på den Blå handbromsen" - Mattias Fagerholm

 

Mattias Fagerholm