”Det är ingen idé att gå in för en dålig piratkopia av den svenska modellen”

13.10.2017 kl. 09:00
Befolkningsförbundets forskningsprofessor Anna Rotkirch varnar i tankesmedjan Agendas rapport för att den planerade familjeledighetsreformen kan bli en halvmessyr.

En reform av föräldraledigheterna står inför dörren. Det har regeringen aviserat och tanken är att reformen skall träda i kraft redan i början av år 2019. Den svenska föräldraledighetsmodellen dyker ofta upp i debatten när en reform av de finländska föräldraledigheterna diskuteras.

Anna Rotkirch, forskningsdirektör vid Befolkningsförbundet, ser många fördelar med den svenska modellen, men påminner samtidigt om realiteterna.

- Om vi på allvar vill gå in för den svenska modellen så kostar det. Föräldrarna i Sverige får betydligt mera pengar. Det är lite oärligt att säga att vi skall ha den svenska modellen, men att det inte få kosta. Det får inte kosta att bygga ut dagvården och det får inte kosta att man betalar mera till föräldrarna, säger Rotkirch. Välj vad ni vill ha. Men går man in för den svenska modellen så kostar det. Det är ingen idé att gå in för en dålig piratkopia.

Men smakar det så kostar det och regeringens linjedragning så här långt har varit att reformen skall vara kostnadsneutral.

- Det viktiga nu skulle vara att säga vad vi eftersträvar med den familjepolitiska reformen. Här finns nämligen olika intressen. Man kan vilja öka sysselsättningsgraden, man kan vilja öka jämlikheten mellan könen, man kan göra det bättre för barnfamiljerna genom att öka flexibiliteten och man kan tänka på barnets välbefinnande. Man måste ärligt erkänna att alla de här målsättningarna går inte att nå med en och samma reform. Så vad eftersträvas? Frågar Rotkirch.

 

Tankesmedjan Agenda: Tre myter om familjeledigheter

 

Anna Rotkirch och specialforskare Anneli Miettinen har i samarbete med tankesmedjan Agenda utarbetat rapporten Tre myter om familjeledigheter – en jämförelse av föräldraledigheterna i Norden. I rapporten synas systemen för de olika föräldraledigheterna i Norden, med tanke på vilka erfarenheter Finland kunde ta fasta på då en reform görs.

Den första myten rapporten tar upp hänger ihop med uppfattningen om att våra föräldraledigheter skulle vara väl kompenserade.

- Våra föräldraledigheter är nog generösa, men jämfört med resten av Norden har vi på alla punkter lägre nivå, säger Rotkirch.

Också när det gäller den andra myten görs paralleller till Sverige.

- Vi är mycket mindre flexibla än i resten av Norden och i synnerhet jämfört med Sverige.

Den tredje myten hänger ihop med sysselsättningsgraden bland mammorna. I debatten lyfts det ofta fram att de finska mammorna släpar efter på den här punkten jämfört med övriga Norden.

- Man hör hela tiden om ”lattemammorna” som sitter och latar sig och inte jobbar och därför går det så dåligt för ekonomin, säger Rotkirch. Det finns vissa skillnader när barnen är små, men i synnerhet när barnen är lite äldre så jobbar faktiskt de finska kvinnorna mera än i de övriga nordiska länderna.

 

Hur få pappa att stanna hemma?

 

En aspekt som alltid dyker upp när föräldraledigheterna diskuteras är också frågan om hur vi skall få papporna att stanna hemma med barnen. Också i det hänseendet finns det skäl att snegla på den svenska modellen.

- I Sverige är föräldraledigheten väl kompenserad, den är flexibel och att man har ledigheten i olika skeden. Alla de här aspekterna stöder att pappor tar ut föräldraledighet, menar Rotkirch.

Anna Rotkirch, forskningsprofessor vid Befolkningsförbundet, beskriver de tre myterna.

 

Tre myter om familjeledigheter

Tankesmedjan Agendas rapport Tre myter om familjeledigheter – en jämförelse av föräldraledigheterna i Norden lanseras den 24.10.2017. Från och med lanseringsdagen finns rapporten i sin helhet tillgänglig på www.tankesmedjan.fi

 

Mattias Fagerholm