Låt oss tala om Europeiska unionens framtid

03.10.2017 kl. 10:36
Emmanuel Macron, Jean-Claude Juncker och Theresa May har alla under de senaste veckorna hållit tal om Europeiska unionens tillstånd och framtid. President Macron är en av de få europeiska statsöverhuvudena som fortfarande vågar flagga för en ökad europeisk integration.

Emmanuel Macron. (Bild: Gouvernement français)

 

Den franska presidenten Emmanuel Macrons tal förra veckans tisdag vid Sorbonne-universitetet i Paris inleddes kraftigt med orden ”Jag har kommit för att tala med er om Europa. Vissa av er tänker antagligen: ’Igen?’ Men ni måste nog bara vänja er vid det, för jag tänker inte sluta tala om Europa.” Dessa ord satte tonen för det fortsatta talet som förde fram en mycket ambitiösare och klarare agenda för en reform av Europa än de tal som Europeiska kommissionens president Jean-Claude Junckers höll om Europeiska unionens tillstånd och hur EU skulle se ut efter Brexit i Strasbourg för snart tre veckor sedan, för att inte nämna Theresa Mays tal i Florens för två veckor sedan om de pågående Brexit-förhandlingarna, Mays tal saknade enligt många bedömare en  tydlig vision om  hur Storbritanniens och Europas framtid  kunde se ut.

Macrons tal kretsade som sagt kring en ambitiös och detaljerad reformagenda som enligt honom skulle ta ända till nästa årtionde att slutföra. Han efterlyste ett partnerskap mellan Tyskland och Frankrike för att förverkliga denna agenda.

Symboliskt nog hölls detta tal inför en publik av europeiska studerande i en stor amfiteater vid Paris äldsta universitet. Talet innehöll inte endast en principiell reformagenda. Macron lade även fram en lång lista med konkreta förslag som enligt honom borde diskuteras på ”demokratiska konvent”, ett slags medborgerliga samtal, i alla EU-medlemsländer under nästa år, och även debatteras under valkampanjerna inför Europaparlamentsvalet 2019.

 

Ett suveränt, enat och demokratiskt Europa

Macron tog upp en rad aktuella utmaningar i det knappt två timmar långa talet, som försvar och säkerhet, massmigration, bistånd, klimatförändring, den digitala revolutionen och regleringen av den globala ekonomin.

Macron menar att för att svara på alla dessa utmaningar måste de europeiska länderna hitta gemensamma sätt att försvara sina intressen och värderingar för att lyckas bevara och vidareutveckla den europeiska demokratiska och sociala modellen som globalt sett är unik. Macron tvivlade på att länderna i Europa klarar av att möta alla dessa utmaningar var för sig. Det är helt enkelt inte ett alternativ för Europa att fortsätta med samma politik, samma procedurer eller med samma budget. Det går inte längre för de europeiska länderna att vända sig inåt innanför sina nationella gränser; det skulle vara en kollektiv katastrof enligt Macron.

Brexit gavs ingen större synlighet i talet. För Macron är Brexit ett avslutat kapitel, EU ska utvecklas och gå vidare utgående från de premisser som finns. Ifall man lyckas med det så kommer även Storbritannien att hitta sin plats i Europa och återvända till gemenskapen.

 

Transnationell lista, ett gemensamt försvar, en finansminister för eurozonen.

Emmanuel Macron var väldigt konkret i flera av sina utvecklingsförslag, och dessa kändes även genomförbara, men de kräver alla att tyskarna skulle stöda dem. Även om Macron nämnde britterna mycket kort i sitt tal så ansåg han att de 73 platser som blir lediga i Europaparlamentet efter britternas utträde ska fördelas genom att införa en transnationell lista i följande Europaparlamentsval. Denna transnationella lista skulle ge alla EU-medborgare möjlighet att rösta på samma kandidater i hela Europa. Detta skulle vara Europas svar på Brexit.

Det gemensamma försvaret bör utformas som en snabbinsatsstyrka som täcker hela Europa genom ett ökat samarbete mellan de nationella arméerna och genom ett gemensam strategisk linje, som skulle utformas genom en gemensam europeisk försvarspolitik och budget. Även om Macron lyfte fram detta som ett nytt förslag så har detta varit med i diskussionerna tidigare men har fastnat på idéstadiet. Han föreslog även en gemensam underrättelseakademi för EU, så att terrorismen kunde bekämpas effektivare, samt en gemensam civilförsvarsstyrka.

Även om förslaget med en gemensam finansminister för de 19 länderna i EMU inte är helt nytt så menar Macron att det skulle skydda unionen mot liknande finanskriser som skett i närhistorien. Genom en gemensam finansminister, budget och parlament så skulle man även utöka integrationen och till slut ha med alla EU-medlemsländer i eurozonen. Det som dock gjordes klart av Macron är det att han anser att eurozonen kräver kraftig utveckling.

Att Emmanuel Macron är en sann europé och förespråkar en stark union kom knappast som en överraskning för någon.

Det som överraskade är att han vill ha snabba svar av Angela Merkel på dessa förslag.

Macron föreslog att hans idéer skulle förverkligas genom ett nytt EU-fördrag, som skulle undertecknas under högtidliga former redan den 22 januari 2018, för att fira att det är 55 år sedan Konrad Adenauer och Charles de Gaulle skrev under Elysée-fördraget. Det som är klart är att Emmanuel Macrons reformagenda står och faller på det om han får tyskarna med på noterna.

 

Skribenten är liberal praktikant på Nils Torvalds kontor vid Europaparlamentet i Bryssel.

 

Alexander Lång