En medlem, en röst – LibDem partikonferens

29.09.2017 kl. 11:20
Över 3000 partimedlemmar samlades i Bournemouth på den engelska kusten för att delta i Liberal Democrats partikonferens förra veckoslutet. Flera motioner debatterades under tre hela dagar men få var förvånade över att motionen om partiets förhållningssätt till Brexit engagerade flest medlemmar.

Partiledare Vince Cable talar inför partimedlemmarna under kongressen (foto: Felicia Aminoff)

 

Partikonferensen finns till för att partiets medlemmar ska kunna delta i beslutsfattandet och ha en roll i att forma partiets policy. Förutom själva konferensen ordnas även ett stort antal sidoevenemang – debatter, träningssessioner och fråge- och svarstillfällen.  Teamet jag jobbar i, International Office, ordnade ett eget program för diplomater och internationella gäster. Under privata fråge- och svarstillfällen bjöd vi in partiets riksdagsledamöter för att ge diplomaterna en chans att i djupdyka i hur Liberal Democrats vill eller kan påverka Storbritanniens framtid. Hur vi än formulerade rubriken för evenemangen så ledde diskussionen i hög grad åt ett håll: Brexit.

 

Det var inte bara på den internationella agendan som Brexit dominerade. Partiets medlemmar är många väldigt oroliga över hur universitet, sjukhus och andra inrikespolitiska institutioner ska drabbas av Brexit. Skapandet av policy på Liberal Democrats partikonferens fungerar enligt principen en medlem – en röst. Partikonferensen kan rösta om större principer för partiet men detta binder ändå inte de folkvalda parlamentarikerna som representerar partiet i The House of Commons, som fortfarande är fria att i parlamentet rösta hur de vill. Trots att partiets ledning och alla medlemmarna kan ha olika åsikter om frågor, så ser det inte speciellt bra ut för allmänheten om LibDems ledning väljer att gå emot vad dess medlemmar önskar. Därför var det speciellt kritiskt då en motion som ville ändra partiets officiella förhållningssätt till Brexit. LibDems ledning har just nu en balansgång mellan att respektera demokratiska val men samtidigt köra en stark pro-EU agenda. Ledningen har kommit fram till att ett referendum i slutet av Storbritanniens och EU:s förhandlingsprocesser skulle vara det mest demokratiska sättet att undgå Brexit – om folket har alla fakta till hands hoppas man att valet denna gång skulle falla för att stanna i EU. Liberal Democrats har ändå under det senaste året fått ett stort antal nya medlemmar som anslutit sig till partiet på grund av en sak: de vill vara med och förespråka Storbritanniens framtid i EU. Dessa partimedlemmar ansåg att ett löfte om ett nytt referendum inte var tillräckligt mycket, att partiet borde ta starkare ställning emot Brexit. Motionen modifierades före den accepterades av partikonferensen och resultatet blev en kompromiss – partiledningen ska ta ännu starkare ställning emot Brexit men ändå fortsätta att förespråka en ny folkomröstning som den bästa vägen ut ur Brexit processen och tillbaka in i EU.

 

International Office ordnade ett evenemang som drog mycket publik med titeln ”Från ett europeiskt perspektiv, finns det ett lyckat Brexit?”. De inbjudna talarna var Bertie Ahern (till vänster), före detta Taioseach dvs. premiärminister för Irland, Catherine Bearder, Europaparlamentariker i ALDE, Bartek Nowak från det polksa Novocesna partiet och Alexande Fasel, Ambassadör för Schweiz till Storbritannien. (foto: Felicia Aminoff)

 

Koncensus i debatten var att det kommer att vara extremt svårt för Storbritannien att hinna förhandla fram tillräckligt många avtal som kan ersätta EU medlemskapet på bara 1,5 år till. Schweiz Ambassadör berättade hur det tagit årtiondet för Schweiz att som tredje land nå avtal med EU som båda parterna var nöjda med.

 

Caroline Pidgeon, LibDem representant i London Assembly svarar på diplomaternas frågor. Willie Rennie, ledare för Skottska Liberal Democrats till vänster, Lord Dick Newby, ledare för partimedlemmar i the House of Lords, Baroness Ros Scott, vicepresident i ALDE och Sal Brinton, partiets ordförande längst till höger. (foto: Felicia Aminoff)

 

Liberal Democrats har ett stort antal mycket engagerade medlemmar. Utmaningen för partiet är nu att få flera väljare i val. Trots allt är endast tre procent av den brittiska befolkningen medlemmar i ett politiskt parti. I ett land med två dominerande partier sitter Liberal Democrats i en knivig situation. Koalitionen med det konservativa partiet 2010-2015 lämnar fortfarande sina spår och många väljare har svårt att förstå varför Liberal Democrats valde att samarbeta med vad de ser som fienden. Den nya partiledaren, Sir Vince Cable berättar i sitt tal om ambitioner för att Liberal Democrats än en gång ska kunna vara ett regeringsparti och publiken hurrar.

 

Felicia Aminoff arbetar som praktikant vid Liberal Democrat i London.

 

Felicia Aminoff