America First och drömmarna

22.09.2017 kl. 09:58
Under sin valkampanj gav Trump löften om att halvera USA:s flyktingmottagande, stoppa invandringen från utvalda länder med muslimsk majoritet, samt att deportera “brottslingar”. Trumps beslut att stoppa DACA-programmet är ett led i hans ”America first”-strategi. Under sin valkampanj stämplade han DACA som grundlagsstridigt och lovade att avsluta programmet omedelbart. Inga åtgärder vidtogs mot DACA, vilket ledde till att 10 delstater meddelade att de skulle utmana programmet i domstol ifall Trump inte stoppade det senast den 5:e September. Beslutet att skrota DACA var inte oväntat, både på grund av pressen från det konservativa lägret och frågorna kring programmets lagenlighet. Trump beslöt ändå att låta kongressen få sex månader på sig att lagstadga DACA och antydde på sin Twitter att han kommer att komma tillbaka till frågan. Beslutet innebär egentligen att Trump har flyttat pressen till kongressen för att tillfälligt undvika eget ansvar i DACA-beslutet.

Demonstranter visar sitt stöd för DACA. (foto: Senni Salmi)

 

Vallöftet sätter tryck på Trump

Trump tog itu med sina vallöften med en gång efter invigningen. Redan under sina första veckor som president gav han en presidentorder (eng. executive order) om ett inreseförbud som omfattade sju länder. Det första inreseförbudet stoppades visserligen redan efter två dagar, men delar av förbudet trädde återigen i kraft senare i juni. Förhandlingarna om inreseförbudets lagenlighet kommer att återupptas i oktober, vilket innebär att personer från de berörda länderna som inte kan bevisa att de har nära familjeband i USA för tillfället omfattas av inreseförbudet. I samband med inreseförbudet beordrade han även att USA:s departement för inrikes säkerhet ska planera en mur vid gränsen mellan USA och Mexiko och höjde antalet gränsbevakare. Utöver detta omdefinierade han utvisningsprioriteringarna, vilket ledde till att de federala invandringsmyndigheterna under början av året gjorde 37,6% fler arresteringar jämfört med året innan.

Enligt en rapport från USA:s departement för inrikes säkerhet sjönk antalet mottagna flyktingar under Trumps tre första månader som president med 13% i jämförelse med samma period (andra kvartalet) förra året. Samtidigt har ett rekordstort antal personer tvingats fly från sina hem runtom i världen och antalet flyktingar är större än någonsin enligt FN.

I början av augusti gav president Trump sitt stöd åt lagförslaget RAISE Act (Reforming American Immigration for a Strong Economy Act). Reformförslaget lades fram av senatorerna Tom Cotton och David Perdue. Målet med RAISE Act är att ta emot invandrare på basis av ekonomiska kriterier, till skillnad från det nuvarande systemet som ger stor tyngdpunkt åt familjeförbindelser. Den tänkta reformen skulle skapa ett kompetensbaserat poängsystem likt systemen i Kanada och Australien, prioritera nära familjerelationer, minska antalet permanenta uppehållstillstånd för flyktingar samt avsluta den årliga utlottningen av visum. För tillfället verkar det osannolikt att förslaget skulle godkännas av kongressen.

Den första veckan i september presenterade Trump det första beslutet angående DACA. Tisdagen den 5:e September meddelade Trump-administrationen att DACA programmet (Deferred Action for Childhood Arrivals) kommer att stoppas, trots att Trump i april insinuerade att papperslösa immigranter vars uppehållstillstånd har beviljats genom DACA inte tills vidare har något att bekymra sig över. I ett utlåtande uttalade sig president Trump om att Dreamers kan "rest easy" och att administrationen är ute efter de kriminella, och inte s.k. ”Dreamers”.

För tillfället behandlas inga nya ansökningar om uppehållstillstånd, och personer vars tillstånd upphör mellan nu och den 5:e mars år 2018 har en månad tid på sig att ansöka om fortsatt tillstånd. Trump gav kongressen en frist på sex månader att lagstifta om DACA. Men vad är DACA egentligen, och hur ser framtiden ut för drömmarna?

 

Vad är DACA?

Obama implementerade DACA-programmet genom att utfärda en presidentorder, vilket innebär att förslaget aldrig godkändes i kongressen. Förfarandet var nödvändigt på grund av den republikanska majoriteten i kongressen. USA:s president kan underteckna presidentorder, och på så sätt kringgå de två lagstiftande kamrarna. En presidentorder är juridiskt bindande och ger instruktioner åt de federala myndigheterna om hur de bör agera. Gamla presidentorder kan upplösas av den sittande presidenten, men presidenten kan inte upplösa lagar som kongressen har stiftat.

DACA-programmet ger amnesti åt odokumenterade invandrare som har anlänt till USA före 16 års ålder. De unga migranterna kallas ofta för ”Dreamers”, drömmare. Tack vare DACA har immigranter som uppfyller kraven fått möjligheten att söka arbetstillstånd och skydd från deportering för en period på två år åt gången. Enligt nyligen publicerade undersökningar om DACA-populationens utbildning och arbetsprofiler arbetar största delen av de unga med kontorsarbete (white-collar) och en fjärdedel av gruppen studerar på eftergymnasial nivå.

En förutsättning för att beviljas amnesti har varit att överlåta personlig information, såsom adress och fingeravtryck, åt federala myndigheter. Informationen innehas för tillfället av US Citizenship and Immigration Services (USCIS). Många oroade sig redan under valkampanjen över vad Trump skulle göra med de papperslösas personliga information som de överlåtit åt myndigheterna. Den omfattande mängden personlig information gör drömmarna väldigt sårbara och potentiellt lätta att deportera. På tisdagen den 5:e september meddelade USA:s departement för inrikes säkerhets att informationen inte kommer att överlämnas åt utvisningsmyndigheter tillsvidare, men att det inte är uteslutet i framtiden.

DACA-programmet är ett väldigt känsligt ämne, och åsikterna om programmet är väldigt delade i USA. I slutet av juni satte 10 konservativa delstater press på Trump genom att meddela att de kommer att utmana DACA ifall Trump inte lägger ner programmet senast den 5:e September. Efter att justitieminister Jeff Sessions bekräftade beslutet om att stoppa DACA gick flera blåa stater (demokrater) i motattack och meddelade att de kommer att stämma Trump över DACA. Protestmarscher mot DACA-beslutet ordnades i flera delstater, och nyhetssidornas framsidor fylldes med synvinklar på beslutet. Orsaken till att DACA-frågan är så kontroversiell är att personerna som skyddas av programmet inte har kommit till USA själv, utan hämtats till landet av sina släktingar som minderåriga. De har lagt mycket tillit hos regeringen, som nu plötsligt rycker undan mattan. På grund av detta har majoriteten av alla amerikaner sympati för DACA-gruppen, till och med en stor del av Trumps anhängare. Efter att beslutet offentliggjordes berättade en bekant för mig om gråtande personer som ringde till kongressen, och den sorgliga stämningen var väldigt påtaglig i Washington.

 

Drömmarnas framtid?

DACA:s framtid ligger nu i kongressens händer. Det spekuleras mycket kring vad de möjliga lösningarna till problemet skulle kunna vara. Kongressen har flera brådskande ärenden att ta itu med under de kommande veckorna, då de bland annat måste förhandla om att höja lånetaket. Samtidigt är kongressen i en juridisk skärseld vad gäller DACA. Det verkar som om Trump skulle hoppas att mängden kaos som meddelandet har gett upphov till skulle tvinga kongressen att agera.

Oddsen talar inte för att kongressen kommer att lyckas. Under 16 år har kongressen inte lyckats genomföra en legalisering av skydd för unga invandrare som har hämtats till landet av sina släktingar. Försöken att få Dream Act igenom kongressen har misslyckats gång på gång, både under Bush och Obamas tid som president. Dessutom är sex månader en väldigt kort tid, med tanke på den övriga arbetsmängden, att hinna komma fram med en lösning som alla parter är nöjda med.

Trots allt är stämningen i Washington ändå förhoppningsfull. DACA debatteras i de stora nyhetstidningarna dagligen, och det har lagts ut flera förslag på en hurdan ”trade-off” eller kohandel skulle kunna lösa situationen. Enligt de flesta skribenterna är det mest sannolika scenariot att DACA kommer att slås ihop med förslaget om förstärkt gränsövervakning till ett stort lagförslag. Det är möjligt att RAISE Act bland flera andra invandingsrelaterade lagförslag kommer att inkluderas i paketet. Den 13:e september förhandlade Trump med Demokraternas ledare i representanthuset och senaten som har meddelat att de stöder förslaget om ökad gränsbevakning, men inte byggandet av en ny mur.

Situationen är väldigt svår för de unga drömmarna, som är i fara att mista sitt skydd. Deras situation kommer att vara besvärlig ifall kongressen inte gör framsteg inom de följande månaderna.

 

Senni Salmi arbetar som praktikant vid tankesmedjan Center for Transatlantic Relations i Washington DC

Senni Salmi