Brexit, Brexit, Brexit…

25.08.2017 kl. 09:53
Över hälften av nyheterna på BBC:s politiksida handlar om Brexit. Samtidigt börjar allt flera britter tröttna på att diskutera ämnet. Det är drygt ett år sedan folkomröstningen i Storbritannien gav resultatet att lämna den Europeiska Unionen, men situationen fortsätter vara förvirrande.

Felicia Aminoff är praktikant vid Liberal Democrats i London under hösten 2017. (foto: Harriet Stone)

 

Vad innebär Brexit för Storbritannien? Diskussionen går i cirklar men oklarheterna kring Brexit kvarstår. Det är en av de största samhällsförändringarna på långa tider, både politiskt, juridiskt och ekonomiskt. Det är väldigt få samhällsområden som inte påverkas, så det tar länge förrän samtalsämnena som berör Brexit tar slut. Vissa sektorer, som sjukvården, kommer att drabbas av brist på arbetskraft om majoriteten av EU medborgare lämnar landet och Storbritanniens atomkraftverk står inför ovisshet om landet även lämnar Euratom.

 

Det finns en tendens att tröttna på en politisk diskussion när den pågått tillräckligt länge. Med både referendum och sedan ett nytt parlamentsval inom ett år talas det nu om ”Democracy fatigue syndom”, det vill säga att folk inte längre orkar ta politisk ställning. De som röstade för att lämna EU anser att frågan är avgjord och är irriterade över att frågan ännu diskuteras. Faktum är ändå att Brexit innebär enorma förändringar för Storbritannien. Dessa förändringar har inte ens börjat ordentligt ännu. Media har bara hunnit rapportera om en bråkdel av de förändringar Brexit innebär. När samhället står inför en så här stor förändring är det viktigt att diskussionen fortsätter. Den konservativa regeringen kommer annars att ensamma ansvara för beslut som har en enorm påverkan på landets framtid och medborgarnas möjligheter. 

 

Då folkomröstningens resultat blev klara var det många upprörda röster som hördes. ”Det behöver inte betyda att vi på riktigt lämnar EU”, sade min Brittiska vän i juni 2016. Efter Mars 2017 då Theresa May satte igång ”skilsmässan” mellan Storbritannien och EU enligt Artikel 50, har rösterna som protesterar mot Brexit blivit något tystare men de kvarstår ännu. För ett år sedan var de två majoritetspartierna djupt splittrade på frågan om Brexit. Idag har både Labour och Conservaties officiella planer för hur Brexit ska genomföras och Liberal Democrats står som det enda partiet som talar starkt emot att lämna EU.

 

Exit from Brexit

Liberal Democrats nya ledare, Vincent Cable talar om att hitta en ”exit from Brexit”, ett sätt att avsluta den process som May startade i mars. Förslaget är att ge det brittiska folket möjligheten till en ny folkomröstning i slutet av förhandlingarna. Argumentet är att denna gång skulle väljarna veta vad de röstar om. För att kunna avgöra om det är i landets intresse att stanna i EU bör väljarna veta hur alternativet ser ut då förhandlingarna avslutats.

 

Vad ett andra referendum skulle innebära är svårt att veta. Opinionsmätningar visar att åsikterna fortfarande är delade, ca 40% av väljarna skulle rösta för att lämna EU, drygt 40% för att stanna kvar och resten vet inte. Vad parlamentet kommer att rösta om resultatet av Brexit-förhandlingarna är också något oklart. De två stora partierna har klara linjer, Labour vill att Brexit går igenom men att landet stannar i den gemensamma marknaden medan de Konservativa förespråkar en hård Brexit. Enskilda ledamöter kan ändå göra uppror mot den officiella linjen. Ledamöter som representerar valkretsar där flera väljare röstade för pro-Brexit kan dock trots sina egna pro-europeiska åsikter välja att hålla sig till den officiella linjen för att trygga sitt egna politiska stöd.

 

Den nionde september kommer en ”Stop Brexit”-protest att ordnas i London. Trots att flera britter är trötta på att diskutera Brexit finns det ännu flera som passionerat försvarar Storbritanniens position i EU. London, med den största andelen väljare som röstade för att stanna i EU, förespråkar fortfarande starkt EU medlemskapet. 2500 personer är anmälda till protesten i september.

 

Brexit är ett sönderpratat ämne och många britter som ett år sedan passionerat deltog i debatten har nu småningom börjat acceptera den riktning den konservativa regeringen för landet mot: en riktning ut ur den Europeiska Unionen. Vince Cables uttalanden om en möjlighet till ”Exit from Brexit” är extra viktigt för att ge hopp åt alla dem som fortfarande har en stark politisk vilja att se Storbritannien som en fortsatt del av EU.

 

Alla väntar i ovisshet på att se hurdan uppgörelse Storbritannien och EU kommer fram till. Media fortsätter att med sin hårda granskning av Brexit förhandlingarna, och än så länge har mötena inte gett några resultat. Blir det en dålig deal för Storbritannien, så kanske vi ännu ser ett till referendum. Det är bara att vänta i ovisshet. Här i Storbritannien har väntan och ovissheten blivit vardag.

Felicia Aminoff