Europas utmaningar och möjligheter

21.06.2017 kl. 17:09
Trots många motgångar och utmaningar ser Europas framtid för tillfället ljus ut. Populismen har inte avtagit endast i Finland, utan också bland annat Nederländerna, Österrike, Frankrike och Italien har snarare upplevt liberala pro-europeiska uppsving. Ekonomin i eurozonen går bättre och många har börjat komma över den psykologiska chocken av Brexit.

 

Franska valet öppnade ett nytt kapitel

Europa håller som bäst på att göra sitt allt vad gäller att försvara en liberal och demokratisk värdegrund. För en stund sedan valdes Emmanuel Macron till president i Frankrike (vilket ingen hade trott för ett år sedan) och dessutom målades det franska politiska landskapet om totalt då hans parti REM (La République En Marche) vann majoritet i det franska parlamentsvalet och åsidosatt alla de traditionella politiska partierna i landet. Både republikanerna och socialisterna lämnades helt och hållet i skymundan.

Valdeltagandet låg ändå endast på 42 procent i parlamentsvalet, det lägsta valdeltagande i hela republikens historia. I ett land som har starka handelsunioner och en hög frekvens av diverse strejker och gatuprotester, tvingas Macron att försiktigt fortskrida i sina planer i att reformera Frankrike, dess arbetsmarknad och sociala system.

För eurozonen var valet av stor betydelse. Då alternativet i Frankrike var att Marine Le Pen, den högerradikala populisten, skulle väljas till president skulle detta ha orsakat enorma problem. Le Pen som i sina vallöften bland annat lovade att ordna en folkomröstning om att lämna euron kunde ha orsakat en stor eurokris och lett till stor europeisk recession. Frankrike, som efter Brexit är EU:s näststörsta ekonomi efter Tyskland kunde ha haft alla förutsättningar att sätta käppar i hjulen för Europas framtid.

Lyckligtvis jobbar den pro-europeiske Macron nu tillsammans med Tyskland förbundskansler Angela Merkel för att försäkra att Europa även i fortsättningen är en global föregångare vad gäller social välfärd. Och fastän många européer - inte minst sagt i Bryssel - ångrar att Brexit nu kommer att bli av, är det många som kommit över den psykologiska chocken och vill få skilsmässan undanstökad så snabbt som möjligt för att resten av Europa ska kunna gå framåt.

 

Många utmaningar kvarstå

De europeiska ledarna konfronteras för tillfället med synnerligen ogynnsamma omständigheter. På andra sidan Atlanten dominerar Trump som orsakat huvudvärk i Europa angående bland annat miljöpolitik, handel och försvarspolitik. USA drog sig tillbaka från Parisavtalet, frihandelsavtalet med USA, TTIP, ligger på is och dessutom har Trump formulerat sig tvetydligt gällande Natos artikel 5 som fastslår att ett angrepp mot ett Natoland är ett angrepp mot hela alliansen. I Ryssland har vi Putin och i Turkiet Erdoğan. Utöver detta har Europa utsatts för en migrationsvåg utan motstycke, arbetslöshet, terrorism och populism. För Storbritannien är detta beklagligt, eftersom Brexit inte på grund av detta fått den uppmärksamhet engelsmännen skulle vilja ha. Brexit verkar snarare som en tråkig börda som måste tas itu med, men som inte på något sätt kan resultera i något eftersträvansvärt.

Trots många motgångar och utmaningar ser Europas framtid för tillfället ljus ut. Populismen har inte avtagit endast i Finland, utan också bland annat Nederländerna, Österrike, Frankrike och Italien har snarare upplevt liberala pro-europeiska uppsving. Ekonomin i eurozonen går bättre, mätningar visar på att invånare i hela kontinenten i allt högre grad stöder ett starkare EU-samarbete och arbetslösheten i eurozonen har sjunkit. Det diskuteras om att grunda en europeisk monetär fond för eurozonen och det vidtas allt större åtgärder för att nå klimatmålen i Parisavtalet.

 

Blir EU en global föregångare?

Den fransk-tyska motorn fokuserar nu på att vidareutveckla det redan 60-år gamla europeiska projektet genom mera integration och samarbete. På grund av den nuvarande geopolitiska situationen har EU inte heller något annat alternativ än att försöka vara en global föregångare. För tillfället verkar det som om EU har nått en till milstolpe. Unionen känner sig mer självsäker och vill vidareutveckla sig själv både internt och utanför dess gränser för att även i fortsättningen beaktas som en betydande global aktör.

Vilhelm Forss