Brexit närmar sig - ny folkomröstning om två år?

07.02.2017 kl. 13:47
Niklas Backlund jobbar som Liberal praktikant vid Liberal Democrats i London. Under våren kommer han att regelbundet publicera analyser om Brexit.

Förra veckan gav den brittiska parlamentet grönt ljus för att påbörja Brexit förhandlingar.

 

Vad har hänt så här långt?

I oktober 2016 på Konservativas partikongress sade premiärministern Theresa May i sitt tal att Brexit kommer att betyda en återkomst av suveränitet och självständighet åt Storbritannien. Hon varnade också sina partimedlemmar om Labour, att de är splittrade men samtidigt splittrande. Hon uppmanade partiet att de måste nu stå för det hela brittiska folket och förena landet i resan mot Brexit.

 

Mycket har hänt sedan dess. Tyvärr så ser May suveränitet som något som bör tillhöra regeringen exklusivt, inte folket och inte parlamentet som enligt demokratiska principer bör framföra folkets vilja. Medan hon har tolkat fel konceptet av suveränitet, så hade hon rätt vad gäller det största partiet i opposition. Labour, som har misslyckats förfärligt med att fungera som ett trovärdigt oppositionsparti och hålla regeringspartiet i ansvar.

 

Lyckligtvis finns det fortfarande checks & balances här på de brittiska öarna, ett koncept som börjar kännas väldigt främmande på andra sidan av Atlanten. May hade velat att själv åkalla artikel 50 utan konsultering av parlamentet men vid slutet av januari gav Storbritanniens högsta domstol ett förväntat beslut att det är i parlamentets  makt att bestämma ifall artikel 50 skall åkallas, vilket betyder att Brexit-förhandlingarna mellan Storbritannien och EU kan inledas.

 

Följaktligen har parlamentet debatterat ett sk. Brexit-lagförslag som till slut ger Theresa May rättigheten att gå vidare med Artikel 50. Lagförslaget måste gå igenom tre olika röstningar i underhuset (House of Commons) vilka föregås av diskussioner som ger parlamentet möjlighet att granska lagförslaget och lägga till krav som binder May i sina förhandlingar med EU och leder förhoppningsvis till en ”mjuk” Brexit.

 

Tre omröstningar i parlament

Den första och den mest grundläggande röstningen ägde rum förra veckan där parlamentet med en klar majoritet röstade för att Brexit ska ske, inget oförväntat resultat. Men de andra röstningsstegen kommer att vara viktigare, de kommer att fokusera på lagförslagets innehåll.

 

Efter att underhuset har gjort sitt slutliga beslut gällande lagförslaget skickas den till överhuset (House of Lords) där konservativa har inte en majoritet. Överhuset kan ge ändringsförslag till lagförslaget vilket betyder att underhuset måste granska på nytt lagförslaget och ge sina egna ändringsförslag tills överhuset är nöjd med paketet. I princip denna process, kallas ”ping-pong”, kan hålla på väldigt länge, men överhuset kommer förmodligen att vara ganska flexibel pga. att de inte vill missta folkets  tålamod under processen och följaktligen överhusets legitimitet.

 

Efter att lagförslaget är färdigt skickas den till drottningen för kungligsamtycke och därefter har May fria händer att inleda Storbritanniens resa ut från EU. Allt detta kommer att räcka åtminstone några veckor, förmodligen vid början av mars borde allt vara klart. May har gett en deadline till sista dagen i mars för att åkalla artikel 50, det är ytterst sannolikt att deadlinen kommer att hålla sträck, annars förlorar May mycket legitimitet av det brittiska folket som redan nu är ganska sura på hennes sätt att fungera.

 

Det som nu borde vara mest väsentligt är att granska kritiskt Mays och regeringens Brexit planer. Tyvärr så ser oppositionen väldigt svag ut. Endast Liberal Democrats och Scottish National Party försöker hålla regeringen ansvarig och utmanar dem till sista stunden.

 

Det är något skamfullt att Konservativa är såpass hänsynslösa, detta borde inte få vara en partipolitisk fråga, utan man borde göra mera samarbete med alla partier i Westminster. Brexit är den största enskilda händelsen i den moderna brittiska historien och den kommer att påverka i största grad de unga som röstade väldigt klart att stanna i EU.

 

Det är också ytterst sorligt att Jeremy Corbyn, ledare av Labour, tycks inte ha någon vilja att motstå regeringspartiets planer. Ifall man inte konsulterar oppositionen tillräckligt grundligt i denna fråga kan May i misstag skjuta sig själv i foten. Vad om Skottland inleder en ny folkomröstning gällande medlemskap i Storbritannien eller vad om detta leder till nya blodiga konflikter i Nordirland? Inte värt att se igenom detta kort.

 

Theresa May har lovat att parlamentet får rösta för det slutliga förhandlingsresultatet om ungefär två år. Men detta är värt ingenting efter att förhandlingarna har tagit slut. Det finns i praktiken endast två alternativ: att godkänna förslaget som EU och May har kommit fram till gemensamt eller sedan att ha inget förbestämt samarbete med EU vilket torde vara ett katastrofalt resultat för Storbritannien, dvs. parlamentet har ett ganska självklart röstningsalternativ av parlamentet oavsett vad May föreslår.

 

En ny folkomröstning om två år?

Det finns ännu möjlighet för att Brexit inte sker, vilket är dock ytterst osannolikt. Liberal Democrats har  önskat och strävt efter att parlamentet skulle kunna granska förhandlingarna regelbundet under de nästa par åren och att folket skulle få rösta om två år på det slutliga Brexit-förslaget. Ifall folket röstar mot förslaget skall det finnas kapacitet att granska möjligheten att stanna i EU eller åtminstone skicka premiärministern tillbaka till förhandlingsbordet.

 

Detta tillägg i lagförslaget kommer knappast att gå igenom i parlamentets röstningar men det är en signal att det finns ännu politiker i Westminster som vågar ställa upp mot regeringen och skulle gärna se ett närmare samarbete med EU. De nästa veckorna kommer att ge en ganska bra bild vad de framtida förhandlingarna kommer att innebära. Det finns ännu hopp att det som är osannolikt blir verkligt dvs. May hamnar söka efter en ”mjuk” Brexit-lösning, den brittiska politiken har visat oss under de senaste åren att det finns utrymme för överraskningar.

 

Stay tuned!

 

Niklas Backlund

Praktikant vid Lib Dems internationella avdelning

Niklas Backlund