Agenda: Varför byggs det inte i Östersundom?

10.11.2016 kl. 12:11
Helsingfors annektering av Östersundom år 2009 satte fart på panelen då Helsingfors generalplan diskuterades på tankesmedjan Agendas seminarium. Varför byggs det ingenting i Östersundom?

En målsättning med den omstridda generalplanen är att öka på byggandet och därför naggas exempelvis Centralparken i kanterna. Men i Östersundom har ingenting hänt, konstaterade SFP:s viceordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin.

- Sett ur SFP:s synvinkel är Östersundomcaset ett underligt case. Vi motsatte oss starkt annekteringen. Det sades att det skulle byggas, men ingenting har hänt. Det här ser jättekonstigt ut. Så låt oss konstatera att vi hade rätt i den här frågan, sade Borgarsdòttir Sandelin och fick flankstöd av stadsstyrelsemedlemmen Marcus Rantala.

- Ett av argumenten för att Östersundom inkorporerades i Helsingfors var att man behövde mera bostadsmark. Men idag har vi inte ens en delgeneralplan för Östersundom, sade Rantala.

Arkitekt Tapani Rauramo från Helsingfors stadsplaneringskontor förklarade den avstannade processen med att det finns Naturaområden i Östersundom.

- Tidigare trodde man att man får bygga intill Naturaområdena men nu har det visat sig att man måste ha ett skyddsområde. Behandlingen har varit lång på grund av det. Men delgeneralplanen går vidare, försäkrade Rauramo.

Biträdande stadsdirektör Anni Sinnemäki, med ansvar för stadsplaneringsfrågor, lyfte fram två problem när det gäller planeringen av Östersundom.

- Det ena är förhållandet mellan byggandet och Naturaområdena, sade Sinnemäki.  Den andra frågan om hur stora investeringar vi måste göra. Vi planerar för så mycket människor att metron skulle behövas och som vi vet är det rätt dyrt. I den nya generalplanen planerar vi områden som skulle ha ca 15 min spårväg till Helsingfors centrum och Östersundom är en lite annan typ av stadsdel.

Du kan se debatten i sin helhet här. Rikhard Husu från Svenska Yle modererar diskussionen.