Artikel

May fights to survive another day as PM, but what is going to happen?

The parliament was supposed to vote on the deal on 11 December. Mrs May realised that the governments deal was unlikely to pass in the parliament and because of that she withdrew the bill from the parliament and pushed the vote until an uncertain time. Currently there is no sign of the vote happening before Christmas. Downing Street has not informed when the vote will take place, but the government has promised that it will happen before the 21 January.
Mikaela Henriksson
17.12.2018 kl. 17:14

”Hotet för Sverigedemokraterna marginellt – vinner på att visa sig rumsrena”

Populistforskare Ann-Cathrine Jungar säger i en intervju för tankesmedjan Agenda att splittringen inom SD kan gynna partiet.
Mattias Fagerholm
17.03.2018 kl. 10:15

Finns Blå framtid efter riksdagsvalet?

Populistforskare Ann-Cathrine Jungar förutspår en mörk framtid för gruppen Blå framtid som bröt sig ut ur Sannfinländarna i somras. I en intervju för tankesmedjan Agenda säger Jungar att frågan är om grupperingen lyckas knipa några mandat i riksdagsvalet 2019.
Mattias Fagerholm
02.12.2017 kl. 09:30

Tingsrättsrefomen slår hårt mot Svenskfinland

Regeringen Sipilä vill minska antalet tingsrätter från 27 till 20. Reformen slår hårt mot Svenskfinland då flera av de nedläggningshotade tingsrätterna finns på tvåspråkiga orter. Tingsrätterna i Borgå och Raseborg är nedläggningshotade och också sammanträdesplatserna i Jakobstad, Kristinestad, Kimotoön och Kyrkslätt skall i förslaget till tingsrättsreform läggas ner.
Mattias Fagerholm
11.11.2017 kl. 15:00

”Det är ingen idé att gå in för en dålig piratkopia av den svenska modellen”

Befolkningsförbundets forskningsprofessor Anna Rotkirch varnar i tankesmedjan Agendas rapport för att den planerade familjeledighetsreformen kan bli en halvmessyr.
Mattias Fagerholm
13.10.2017 kl. 09:00

Vad vill du hälsa regeringen?

Tankesmedjan Agendas kampanj #hälsaregeringen samlar videohälsningar från hela Svenskfinland.
Mattias Fagerholm
02.04.2017 kl. 18:45

”Inga vettiga argument för att lämna Vasa utan fulljour”

Beslutet att lämna Vasa utan fulljour saknar faktagrund, säger Aki Lindén, vd vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.
Mattias Fagerholm
05.01.2017 kl. 13:48

Agenda: Dåligt betyg för regeringen i fråga om vårdeformen

Regeringen får inte något bra betyg av tankesmedjan Agenda i sitt agerande kring social- och hälsovårdsreformen. Besluten fattas uppenbarligen på regionalpolitiska grunder framom vad som skulle vara ändamålsenligt med tanke på vården. Reformen löser inte heller de problem som man har för avsikt att åtgärda. Vill man komma åt hälsoskillnaderna bland befolkningen måste man åtgärda de bakgrundsfaktorer som gör att folk mår dåligt. Reformen löser inte den biten, säger Linnéa Henriksson, som för Agendas räkning gjort rapporten "Perspektiv på vården i verkligheten" Och om man ser till konsekvenserna för Svenskfinland så är riskerna stora.
Mattias Fagerholm
12.11.2016 kl. 10:18

Agenda: Varför byggs det inte i Östersundom?

Helsingfors annektering av Östersundom år 2009 satte fart på panelen då Helsingfors generalplan diskuterades på tankesmedjan Agendas seminarium. Varför byggs det ingenting i Östersundom?
10.11.2016 kl. 12:11

Tankesmedjan Agendas mediaseminarier

Livskraftiga finlandssvenska medier är en av hörnstenarna i Svenskfinland. Tankesmedjan Agenda har därför engagerat sig i mediediskussionen och strävat efter att vara en konstruktiv debattarena. Här finns material från de tre debatterna samlade.
Mattias Fagerholm
26.10.2016 kl. 16:46