Svenska Bildningsförbundet sammanför den finlandssvenska och tvåspråkiga befolkningen, främjar en levande bildningsverksamhet och en konstruktiv samhällsdiskussion. Förbundet befrämjar förståelsen för det internationella samfundet och för den europeiska integrationsutvecklingen.

Svenska Bildningsförbundet ordnar kurser, seminarier och konferenser, organiserar studiecirkel- och annan utbildningsverksamhet. Bildningsförbundet bygger nätverk mellan olika intressent- och kunskapsgrupper som delar förbundets målsättningar.

Svenska Bildningsförbundets verksamhet indelas i fem verksamhetsområden: ordinarie utbildning och seminarieverksamhet, tankesmedjan Agenda, Liberal praktik och Ledarskapsakademin samt samarbetsprojekt. Dessa verksamhetsområden verkar under Svenska Bildningsförbundet.

Aktuellt

61548_t.jpg

Nuet formar historien

Staters historia används ofta för politiska syften. Det är inte ovanligt att lämna bort obehagliga delar av nationens historia eller delar som inte passar in i det narrativ, som makthavarna vill betona. Historien används för att skapa en nationell identitet. Det är inte trevligt att se sig själv som historisk skurk, och det är få nationer som verkligen förmått ta ansvar för det lidande de förorsakat. ’The politics of history’ eller ’the politics of memory’, den politiska historien, används i många länder för att rentvå nationens historia och för att kunna se sig själv som en hjälte istället för som en skurk i historien. Det här fenomenet diskuterades under the Transatlantic Forum on Russia på CSIS 16.11.2017.
61515_t.jpg

Sydafrika kan snart få en ny president - Blir det någon av dem?

Den 16 – 20 december 2017 kommer African National Congress (ANC) välja ny ordförande för partiet. Nuvarande ordförande för ANC, Jacob Zuma, kommer att stiga ned från ordförandeposten efter tio år som ordförande.
61394_t.jpg

Finns Blå framtid efter riksdagsvalet?

Populistforskare Ann-Cathrine Jungar förutspår en mörk framtid för gruppen Blå framtid som bröt sig ut ur Sannfinländarna i somras. I en intervju för tankesmedjan Agenda säger Jungar att frågan är om grupperingen lyckas knipa några mandat i riksdagsvalet 2019.

Evenemang

Inga händelser på kommande

Sociala medier

 

Publikationer