Svenska Bildningsförbundet sammanför den finlandssvenska och tvåspråkiga befolkningen, främjar en levande bildningsverksamhet och en konstruktiv samhällsdiskussion. Förbundet befrämjar förståelsen för det internationella samfundet och för den europeiska integrationsutvecklingen.

Svenska Bildningsförbundet ordnar kurser, seminarier och konferenser, organiserar studiecirkel- och annan utbildningsverksamhet. Bildningsförbundet bygger nätverk mellan olika intressent- och kunskapsgrupper som delar förbundets målsättningar.

Svenska Bildningsförbundets verksamhet indelas i fem verksamhetsområden: ordinarie utbildning och seminarieverksamhet, tankesmedjan Agenda, Liberal praktik och Ledarskapsakademin samt samarbetsprojekt. Dessa verksamhetsområden verkar under Svenska Bildningsförbundet.

Aktuellt

58517_t.jpg

Häxjakt eller jakt efter sanningen?

Avskedandet av FBI direktören James Comey var Trumps största misstag hittills. Trots att det är sällsynt att demokrater och republikaner är överens i utnämningar, var den före detta FBI direktören Robert Mueller i det stora hela välkomnad av båda partierna. Trump däremot gjorde sin åsikt hörd på Twitter och kritiserade utnämningen genom att kalla det historiens största häxjakt.
58415_t.jpg

James Comey och underrättelsetjänstens kris

Kongressen har den senaste veckan haft ett flertal vittnesmål som orsakat turbulens i Vita huset.
58339_t.jpg

Isbrytardiplomatin och Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet

Finland tar över ordförandeposten för Arktiska rådet idag den 10 maj 2017. Samtidigt planerar USA att beställa två stycken isbrytare. Finland som är världen största isbrytarproducent vill förstås tillverka dessa brytare. Kan Finland lyckas att kombinera ordförandeskap och isbrytardiplomatin?

Evenemang

Inga händelser på kommande

Sociala medier

 

Publikationer