Svenska Bildningsförbundet sammanför den finlandssvenska och tvåspråkiga befolkningen, främjar en levande bildningsverksamhet och en konstruktiv samhällsdiskussion. Förbundet befrämjar förståelsen för det internationella samfundet och för den europeiska integrationsutvecklingen.

Svenska Bildningsförbundet ordnar kurser, seminarier och konferenser, organiserar studiecirkel- och annan utbildningsverksamhet. Bildningsförbundet bygger nätverk mellan olika intressent- och kunskapsgrupper som delar förbundets målsättningar.

Svenska Bildningsförbundets verksamhet indelas i fem verksamhetsområden: ordinarie utbildning och seminarieverksamhet, tankesmedjan Agenda, Liberal praktik och Ledarskapsakademin samt samarbetsprojekt. Dessa verksamhetsområden verkar under Svenska Bildningsförbundet.

Aktuellt

54199_t.jpg

Finland 100 år firas med storslaget svenskspråkigt evenemang

Svenska Bildningsförbundet arrangerar den 3-4 februari 2017 Den Stora Finlandssvenska Kryssningen ombord på Viking Lines M/S Gabriella med start från Helsingfors. Det finns plats för upp till 2000 deltagare och hela fartyget är reserverat för evenemanget.
53643_t.jpg

Seminarium: Finlands ekonomiska vägval 2 - hur få fart på ekonomin

Tisdag 4.10 kl. 16-20. Medverkande bl.a. Pentti Hakkarainen, Risto E.J. Penttilä, Lars Hagebris, Lars Peter Lindfors och Heidi Schauman.
53323_t.jpg

Inga språkliga konsekvenser?

”Reformen har i princip inga konsekvenser för de språkliga rättigheterna.” Så inleds kapitlet om de språkliga aspekterna i samband med social- och hälsovårdsreformen. Meningen går att läsa i Social- och hälsovårdsministeriets förslag till regeringsproposition. Formuleringen har fått flera finlandssvenska ögonbryn att med fog höjas. Det är visserligen sant att de språkliga rättigheterna inte förändras i och med Sote-reformen. Men möjligheterna att förverkliga dessa rättigheter försämras avsevärt.

Evenemang

Fre
3.2
16:00

Den Stora finlandssvenska kryssningen

Den Stora finlandssvenska kryssningen är tillbaka! Mera information inom kort.
M/S Viking Gabriella

Sociala medier

 

Publikationer