Svenska Bildningsförbundet sammanför den finlandssvenska och tvåspråkiga befolkningen, främjar en levande bildningsverksamhet och en konstruktiv samhällsdiskussion. Förbundet befrämjar förståelsen för det internationella samfundet och för den europeiska integrationsutvecklingen.

Svenska Bildningsförbundet ordnar kurser, seminarier och konferenser, organiserar studiecirkel- och annan utbildningsverksamhet. Bildningsförbundet bygger nätverk mellan olika intressent- och kunskapsgrupper som delar förbundets målsättningar.

Svenska Bildningsförbundets verksamhet indelas i fem verksamhetsområden: ordinarie utbildning och seminarieverksamhet, tankesmedjan Agenda, Liberal praktik och Ledarskapsakademin samt samarbetsprojekt. Dessa verksamhetsområden verkar under Svenska Bildningsförbundet.

Aktuellt

52551_t.jpg

Tankesmedjan Agenda: Fem knep att få fart på företagandet

Det är förhållandevis lätt att grunda ett företag i dagens Finland. Men livet som företagare är ibland rätt knöligt. Tankesmedjan Agenda presenterar fem konkreta åtgärder som skulle göra livet lättare för företagarna.
52461_t.jpg

Brexit visar på svagheterna med folkomröstningar – Behöver man verkligen en folkomröstning om Nato-medlemskap i Finland?

Det oväntade har hänt: Storbritannien blev det första EU-land som lämnar Unionen efter en jämn folkomröstning. Några dagar efter den splittrande omröstningen ser man redan nackdelarna med folkomröstningar tydligt. I Finland har flera politiker krävt en folkomröstning om huruvida Finland ska ansöka om medlemskap i Nato. Det bästa sättet att öka transparensen och ansvarstagandet är ändå att politikerna och partierna tydligt tar ställning.
52328_t.jpg

Tankesmedjan Agenda: Dags för medierna att gräva ner stridsyxan

Yle skall öka sitt samarbete med de kommersiella medierna. Det har den parlamentariska arbetsgrupp som har diskuterat Yles framtid slagit fast. Ett framtida samarbete är välkommet, inte minst om man ser till det finlandssvenska mediefältet.

Evenemang

Mån
29.8
12:00

Tankesmedjan Agendas medieseminarium

De finlandssvenska medierna är i gungning. Vad kan vi lära oss från Sverige? Peter Fellman, Dagens Industri och Heidi Avellan, Sydsvenskan är gäster på Tankesmedjan Agendas medieseminarium.
Svenska Bildningsförbundet
Fre
3.2
16:00

Den Stora finlandssvenska kryssningen

Den Stora finlandssvenska kryssningen är tillbaka! Mera information inom kort.
M/S Viking Gabriella

Sociala medier

 

Publikationer